Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

OliSsv er' 'iy.ii, • aAAa KstfA (j.lv yk&xrirx fijrxyt, Xixrev S xLnyx yrj)if xïip LxxSz8pbftxwv, 10 öxxxTVrtrt J eiiStv êpijf* , èxtppbft-

fteart S x%suxt. i Ss ft' tSpug Y.xy.yiiTxi, rpbficg Sè xxXtrxv xypst, yfatporépx Ss xe'txg . tfipu, reSvxyafiv J'óAéyw 'xiSewig 15

tpxivoftxi «AAx.

8. ïy.ei'. Aeol. v. 'ikvzïtxi.

9. ytxft — fifxyi'. tmesis »■ Kxrêxys. Xixrov'. .fijn", „doordringend".

10. yrfiü'. van y^püg. xöp'. „gloed".

óxxSsSpófiXKtv'. Aeol. v. uxoStSpxftyytttv.

11. èxxxTtcrat'. AeoL v. êfjtftxirt. opyjut'. Aeol. v. bpxv.

ÏXippbftBurt'. AeoL v. kxtppoft0oü<ri „gonzen*.

12. xnsuxt'. AeoL v. uirx.

13. b. SI ft tSpug '. ïSpwg is in 't Aeolisch vrouwelijk, vandaar x. ft' =• ftoi. %x%fèirxi — KXTxyjIrxi.

14. xxXirxv'. AeoL v. xa.ua.v = 'ÓAf}v. ■ atypu'. = xiptH.

yXtoperipx'. „valer".

15. ïufti'. AeoL v. eifti. re&vxrtriv'. Aeol. v. n&vxvxt.

éAryw xiStOr,g'. => bXiyou ixiSfrfi „terwijl 't weinig scheelt ol".

16. x A Xx '. Aeol. v. i)Xex, — demens.

De laatste vier verzen van Sappho's gedicht heeft Catullus weggelaten, en in plaats daarvan een nieuwe strophe toegevoegd, waaruit wij zien, dat de dichter het ongezonde van deze liefde, die hem te gronde zou richten, reeds in den aanvang voorvoelde.