Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

te canit atque suum pubes nüratur Osirim

barbara, Memphlten plangere docta bovem. prunus aratra manu sollerti ïecit Osiris

et teneram lerro sollicitavit humum, 30 primus inexpertae commisit semina terrae

pomaque non notis legit ab arboribus. hic docuit teneram palis adiungere vitem,

hic viridem dura caedere falce comam: illi lucundos primum matura sapores 35

expressa incultis uva dedit pedibua ille liquor docuit voces inflectere cantu,

27. Osirim: Egyptische god der vruchtbaarheid, van akker- en wijnbouw, dien de Grieken met Dionysus (Bacchus) vergeleken, vgl. Herod. U, 144

Oa-ipic Sé êoTi Aióvutoq tutr' EAXaJoc yXöxro'jiu. miratur z „aanbidden".

28. Memphlten . . . bovem t de heilige stier, Apis geheeten (een incarnatie van Osiris, naar men veronderstelde) die te Memphis, de hoofdstad van Beneden-Egypte, in een prachtigen tempel met park werd vereerd. Men vertelde dat hij 25 jaar leefde, en dat hij sich dan verdronk door in den Nijl te springen. Daarna werd hij met groote praal begraven, en de priesters gaven zich over aan de hevigste smart, tot een nieuwe Apis was gevonden. Dan werd een groot feest gevierd, de Theophania.

plangere: c. ace.: „zich op de borst slaan van smart om" . . . „betreuren", docta: „ervaren". Wij weten, dat Tibullus hier Callimacbus gevolgd is; we hebben nl. een fragment over (176) eïSolxv (doctam) <pa/\icv (— Xtwóv) rcüjpsv crjXtft'urttt (— plangere).

32. non notis t „tot nu toe onopgemerkt''.

83. paUs: vooral in beneden Italië was het gewoonte de wijngaardranken aan palen te bevestigen. Anders groeiden ze tegen boomen op, of kropen over den grond.

34. dura: „meedoogenloos". eomam: „loof", zie de aanteek. bij Catullus, 4, 11, p. 3.

35. ilUi Osiris; lncundos . . . saporest = vina sapore iucundo.

36. incultis i — nondum peritia huius rei, „ongeoefend", vgl. nescia membra (vs. 38).

37. Ule liquor i sr vinum.