Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

(crura sonant ferro, sed canit in ter opus); spes facilem Nemesim spondet mihi, sed negat illa.

ei mihi, ne vincas, dura puella, deam. paree, per immatura tuae precor ossa sororis:

sic bene sub tenera parva quiescat bumo. 30 illa mihi sancta est, illius dona sepulcro

et madefacta meis serta feram lacrimis, illius ad tumulum fugiam supplexque sedebo

et mea cum muto fata querar cinere. non feret usque suum te propter fiere clientem: 35

illius ut verbis, sis mihi lenta veto, ne tibi neglecti mittant mala somnia manes,

maestaque sopitae stet soror ante torum, qualis ab excelsa praeceps delapsa fenestra

venit ad internos sanguinolenta lacua 40 dësino, ne dominae luctus renoventur acerbi:

non ego sum tanti, ploret ut illa semel.

IV. 2.

Sulpicia (zie Inleiding p. XIII) ontvangt op den eersten Maart een geschenk van haar bewonderaar Cerinthus, waarbij dit gedicht.

Den lsten Maart, 't oud-Romeinsche Nieuwjaar, was Mars geboren, de zoon van Juno. Ter eere van deze godheden werden de Matronalia gevierd, een vroolijk feest voor vrouwen en jonge meisjes, die op dezen dag geschenken ontvingen.

Sulpicia est tibi culta tuis, Mars magne, kalendis:

26. canit: 't subject van canit is de compede vinctus. vgl. Ovid. Epist. ex P. I, 6, 31:

haec facit ut vivat fossor quoque compede vinctus liberaque a ferro crura futura putet. 2a Immatura ... ossa sororis i = ossa immaturae sororis („hypallage ") „het stoffelijk overschot uwer te vroeg gestorven zuster". 30. sic: „zoo waar moge . . .". 81. mihiI „in mijn oogen".

36. illius ut verbist „als 't ware uit haar naam"; ut is toegevoegd, omdat de cinis mutus is. lenta t nl. in het verhooren van mijn smeekbeden. IV. 2. 1. tibi: „in tuum honorem".