Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja," viel Jan in, „en hem aan de Duinkerkers overgeleverd, die hem in de gevangenis opgesloten hebben."

„O verschrikkelijk, — maar dit is verschrikkelijk!" stamelde Vrouw Compaan, terwijl groote tranen haar uit de oogen droppelden. „O, ik kan het niet gelooven. — 't Zijn maar praatjes, die door den een of ander uitgestrooid worden. Hoe toch kunnen de menschen dat alles weten ? — Neen, 't kan niet waar zijn, want al was hij zeeroover geworden, Schipper Suerwout is toch een Hollander, een landgenoot, ja zelfs een vriend, althans een goede kennis. Neen, neen, 't kan niet waar zijn."

„Toch is het waar, buurvrouw," zei Aris Pigge, „want het is Schipper Suerwout gelukt uit de gevangenis te ontsnappen en hij is nu weer thuis, maar totaal arm, dat begrijpt u wel. Alles, wat hij had, schip en lading, is hem ontroofd."

„En toch geloof ik het niet, neen, dat zou immers al te erg zijn?" riep Vrouw Compaan schreiend uit.

„Wat geloof je niet, zuster?" klonk thans opeens een stem, want iemand was in de deur-opening verschenen en had haar laatste woorden gehoord, 't Was de stiefbroeder van haar man, Hein Aarts geheeten, ook een zeeman van beroep. Hij voer op Dantzig en dreef daar veel handel, en 't was besloten, dat zijn neef Jan hem op de eerstvolgende reis zou vergezellen, wat Jan dolprettig vond, want hij had er al lang naar verlangd te gaan varen.

„O, ben jij daar, Hein?" riep Vrouw Compaan uit. „Ik ben blij, datje komt, want ik hoor de ergste berichten omtrent Klaas. Die jongens zeggen, dat hij zeeroover geworden is, en dat hij zelfs Schipper Suerwout zijn schip en lading heeft ontroofd en hem zelf als gevangene aan de Duinkerkers heeft overgeleverd. O, 't is te erg, om het te kunnen gelooven. Zeg me toch, dat het niet waar is, en dat het alles maar leugen en laster is, uitgestrooid door iemand, die hem haat. Zeg toch, dat het niet waar is, Hein...."

De arme vrouw barstte opnieuw in tranen uit en bedekte vol schaamte haar gelaat met de handen.

Haar zwager keek haar een oogenblik meewarig aan en

91

Sluiten