is toegevoegd aan je favorieten.

Wat zagen 7 jonge arbeiders in Sovjet Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

waar de trein stopt, voor den dag gesleept door een delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbond, partij en jeugd, die ons vriendelijk, maar dringend verzoeken, dezen nacht de gasten te zijn van Minsk, om dan den volgenden dag door te reizen.

Natuurlijk stemmen we toe, en 's nachts 3 uur worden we met onze hongerige magen voor een wel voorzienen tafel geplaatst, die vliegensvlug in orde is gemaakt op het station.

In Minsk. De vertegenwoordigers steken begroetingsspeechen af, eh nadat we onzen honger hebben verdreven, stappen we in de gereed staande auto's en om 4 uur 's nachts slapen we rustig als gasten van de arbeiders- en boerenstaat in ons eerste hotel.

De eerste ontvangst karakteriseerde onmiddellijk de hartelijkheid en de geestdrift, waarmee vertegenwoordigers van de arbeiders uit andere landen worden ontvangen.

Na de volgende dag de juist plaats hebbende Plenumzitting van de Wit-Russische Jeugd-organisatie bezocht te hebben, gingen we in twee ploegen de industrie in Minsk bekijken..

Locomotief- Wij bezochten een groote locomotief-werkplaats, die werkplaats nog duidelijk kenteekenen van de verwoestingen droeg «Lenin». en wandelden door de pas voltooide clubgebouwen, als de leeszaal, bibliotheek, enz. De arbeiders werken er 46 uur. De jonge arbeiders(sters) echter van 14-16 jaar 4 uur.

van 16-18 jaar 6 uur. Maar zij krijgen toch 8 uur uitbetaald. Op de warme dagen spelen ze in de vrije tijd op de sportvelden, op de andere dagen genieten ze onderwijs en vermaken zich in de clubs.

Werkgoed zoowel als schoenen, krijgen de arbeiders gratis van het bedrijf.

Wij werden rondgeleid door de secretaris van de bedrijfsraad, gekozen door de arbeiders uit het bedrijf.

Door de groote verwoestingen, aangebracht door de benden, die vanuit Polen nog zeer lang rooftochten organiseerden, is deze fabriek nog lang niet op volle kracht.