is toegevoegd aan je favorieten.

Wat zagen 7 jonge arbeiders in Sovjet Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

overstelpende vloed van vragen op allerlei gebied, bewees ons, welk een inhoud dit leger had.

We bezochten de tenten, de coöperatieve keuken, de Roode Lenin-hoekjes, met kleine bibliotheken, alles was netjes in orde.

De groote clubzaal, met een bibliotheek van 9000 deelen, met de talrijke wandkranten, bezochten we, en alles getuigde van een dorst naar weten. Van afstand tusschen officieren en soldaten, is geen sprake. We werden rondgeleid door Towaritsj commandant, die spoedig opzij werd gezet, waarna we in beslag genomen werden door de soldaten, vooral door hen, die Duitsch spraken.

We hebben dezen middag eens duidelijk kunnen zien hoe niet alleen het Roode Leger over een uitstekende organisatie beschikt, maar dat het eveneens een school is, waar de arbeiders en de boeren vooral, opgevoed worden tot klassebewuste arbeiders. Ieder soldaat is eén propagandist voor de Sovjet, als hij teruggaat naar zijn woning.

's Avonds kwamen we op een openbare welkomstvergadering van de jeugd, waar een geweldige geestdrift voor de Delegatie was. Ook hadden we een conferentie met den president van den Raad van Volkscommissarissen van Wit-Rusland, die ons uitvoerig het systeem van het werken en de moeilijkheden, die overwonnen moesten worden, uiteenzette. In Moskou. Na een afscheids-bijeenkomst, vertrokken we naar Moskou, waar we den volgenden dag 's middags vier uur aankwamen, verwelkomd door een twintigtal fotografen, die ons danig voor hun kranten exploiteerden. Ook de Hollandsche kolonie was aanwezig en de vele vertegenwoordigers van de jeugd en de vakbonden.

De volgende dagen was er zeer veel werk.

We bezochten vele bedrijven.

Ook het Mausoleum, waar Lenin rust, werd door ons bezocht.

Vijf avonden per week kunnen de arbeiders(sters) het Mausoleum bezoeken. En iederen avond, staan duizenden op hun plaats in de rij en de ernst en rust die hier heerschen, bewijzen welk een groote beteekenis