is toegevoegd aan je favorieten.

Onthullingen omtrent het doel en streven der sociaal-democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 5 —

in het bijzonder, zal getracht worden op de volgende bladzijden te onthullen het eigenlijke doel der sociaal-demokratie.

Zijn deze onthullingen noodig? Wu™ deze

Deze vraag kan inderdaad worden gesteld. In 1912noodI^T toch verschenen de bekentenissen van mr. Troelstra omtrent doel en streven der sociaal-demokratie. Zij zijn uitgegeven onder den titel: „De S. D. A. P., wat zij is en wat zij wil" en vele malen herdrukt. De openhartige verklaringen van mr. Troelstra schijnen B«k*«*«^«« niet zooveel afgrijzen verwekt te hebben, als menvanMrTro*1,t"' mocht verwachten: sedert de verschijning van deze bekentenissen hebben nog duizenden arbeiders zich door de S. D. A. P. laten lijmen.

Ook aan waarschuwingen in beknopter vorm heeft het niet ontbroken.

In October 1912 hebben de kopstukken van de Nederlandsche vrijzinnigheid, die thans in Vrijheidsbonders, Vrijzinnig-Demokraten, Van Dorpianen, enz: verdeeld is, in broederüjke eendracht tezamen een program gemaakt. Dit z.g. concentratie-program was dus het werk van heel „het denkend deel der natie." Vandaar dat het zoo helder en bondig uiteenzet waarom 'n verstandig mensch niets van de sociaal-demokratie moet hebben. Het wekt op tot den strijd tegen D«,p«k«oPd«» „de sociaal-demokratie, die, zich stellende"1""^ op het standpunt van den klassenstrijd, tot bereiking van een hersenschimmig einddoel, de grondslagen van de hedendaagsche maatschappij ondermijnt."

Met enkele rake worden zijn hier doel en streven der sociaal-demokratie geteekent en geoordeeld.

Haar einddoel is hersenschimmig. Het is een droombeeld, een dwaasheid. Geen verstandig mensch mag er zich mee ophouden. Een doel van niks, welbeschouwd.

Zij ondermijnt de grondslagen der hedendaagsche maatschappij. Jawel, de heele boel moet maar ineen storten. En dat ter wille van een hersenschim. Een °« s.d.a.p, in dubbel misdadig bedrijf, waar het om een doel van ha"T btmó' niks begonnen wordt.

En dan stelt zij zich nog op een standpunt. Je moet maar durven! Afijn, het is me er dan ook een standpunt