Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

g. De St. Jambeek.

De St, Jansbeek is een vrij onbeteekenend riviertje, dat nabij Vierlingsbeek een aanvang neemt en slechts één zijstroompje heeft, n.1. de Luinbeek, die even voor Sambeek in de hoofdbeek valt1). Het stroomgebied ligt geheel in Noord-Brabant.

Aan de St. Jansbeek schijnt het dorp Sambeek zijn naam te ontkenen. Sambeek zou door verbastering uit St. Jansbeek ontstaan zijn 2). De beek zelf wordt echter in de wandeling ook wel Sambeek genoemd 3).

h. De Vierlingsbeek.

De Vierlingsbeek, die bij de plaats van denzelfden naam in de Maas valt, ontstaat in de Venraysche Peel. Binnen NoordBrabant neemt het riviertje geen enkelen zijstroom op, wel in Limburg. Slechts het tiende gedeelte van zijn 5.860 H.A. groote stroomgebied is in Noord-Brabant gelegen*). De waterafvoer is in sommige tijden vrij belangrijk.

In Vierlingsbeek wordt het water opgestuwd voor het drijven van een korenmolen.

HOOFDSTUK III.

De toestand na 1795.

Het jaar 1795 is zeker een der belangrijkste in de geschiedenis van Noord-Brabant. Wanneer Mr. G. Vreede de Vrijwording van het Generaliteitsland behandelt, zegt hij: „Ik zal tijden te „vermelden hebben, waarin onze thans 6) zoo bloeiende provincie „(Noord-Brabant) veroverd en overheerd, den overmoed der „fiere Nederlandsche Republiek met bitteren wrok verduurde,

1) Zie blad Vierlingsbeek van de Stafkaart.

*) C. R. Duljé: Bijzonderheden Boxmeer, alsv., bldz. 8.

s) Mr. P. v. Alen: Beschrijving Grave alsv., Deel I, bldz. 38.

4) Voorloopig Rapport Bongaerts over de Peel, bldz. 44.

') Thans is in 1859.

Sluiten