is toegevoegd aan je favorieten.

Twee levenskringen ; Winter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Deze bundel, bevattende een der eerste en een der laatste werken van de Schrijfster, is in zekeren zin een jubileum-uitgave, waarbij een woordje van toelichting past.

Al eenige jaren geleden, toen mevrouw J. A. Simons-Mees den traditioneelen jubel-leeftijd bereikte, heeft een groep letterkundige bewonderaars van haar werk haar voorgesteld een bijzondere uitgaaf te laten verschijnen van haar geheele oeuvre, waarbij ook eenige nimmer in boekvorm verschenen jeugdwerken zouden worden opgenomen, nd.:

Een Crisis, drama in vier bedrijven, geschreven in 1889.

Droomleven, tooneelspel in drie bedrijven, geschreven omstreeks 1890.

Opleving, een-akter; geschreven in 1891 en gepubliceerd in „Woord en Beeld" in 1896.

Toewijding, een sprookjesdrama in vijf bedrijven; geschreven in 1898 en gepubliceerd in „Leven en Werken" van Januari 1919.

Twee Geslachten, tooneelspel in drie bedrijven, geschreven in 1900, gepubliceerd in „Nederland" van 1901 onder het pseudoniem Dr. S. E. A. Kosters.

Helaas heeft de bescheiden schrijfster gemeend, voor dit voorstel te moeten bedanken, een besluit waarbij Zich de commissie, hoewel noode, moest neerleggen.

Het voorjaar van 1927 gaf echter aanleiding nog