Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWUSTHEID VAN ALLE LEVEN 127 van den leidenden totaalgeest in een tot dasver gemechaniseerd deel-proces? Bolk's retardatie-theorie doet het vermoeden.

Zoo zijn dan de laagste organismen te beschouwen als uit eigen, dat wil zeggen: door den Algeest in hen geopenbaarde, kracht en volgens zelf-bepaalde richting ontwikkelende, voelende, willende, denkende, kortom zichzelf opbouwende, scheppende „levens". Evenwel, de eencellige organismen zijn klaarblijkelijk samengestelde wezens; hun kern zoowel als hun chromatophoren planten zich afzonderlijk voort, zijn dus eigenlijk zelfstandige, nog lagere organismen. Wat echter nu te zeggen van hun struktuur en doelmatige levensrichting? En hoe de struktuur van het ongedifferentieerde oerslijm te beschouwen ? Want zeker is het dat het plasma, hoewel de biologie nog geen primitiever wezens kent, reeds een uiterst samengesteld organisme is, welks deelen een mikroskopisch niet meer waar te nemen struktuur (Driesch spreekt van Architektur) bezitten. Hoe ontstaat die struktuur? Toch wel alleen door de doelmatige assimilatie, den „verstandig" geleiden groei, kortom het intelligente leven van die deelen. Of zouden deze, toch op geheel dezelfde wijze werkende ten opzichte van de cel als de cel ten opzichte van het meercellige lichaam, „dood" zijn op zichzelf en eerst in hun verband qua oerslijm of oercel plotseling met het leven begiftigd worden en zouden later de uit hen ontwikkelde nog

127

Sluiten