Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTENDOM EN UNIVERSEELE RELIGIE

17

lijk-primitieve mensch kent nog geen scherp onderscheid van dezer- en generzijdsch. „De waarneembare wereld en de andere zijn in hunne voorstellingen er maar één", zegt Lévy-Bruhl, de groote Fransche onderzoeker betreffende de primitieve mentaliteit1). Men denke aan het generzijdsch van dén Roodhuid, voortgezet jachtveld. Bij Homerus is dit wederom anders. Hier spreekt Achilleus tot Odysseus de overbekende woorden: „Roem den dood niet, liever diende ik als akkerknecht een arme boer dan over schimmen te heerschen." 2) Maar dit bewijst nogmaals, dat Homerus niet meer alléénprimitief is; voor den primitief zonder meer zijn generzijdsch èn dezerzijdsch schimmenrijken, gebieden zonder klare onderscheidingen; in den gedachtengang van deze opstellen het nog algemeene en onbepaalde.

3 La mentalité primitive (uitg. 1925), blz. 50. *) Od. XI, 488-491.

2

Sluiten