is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 68 -

bijbehoorende lymphklieren aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen.

Zoo noodig worden ook andere orgaanklieren en verder de lymphklieren aan den hals, van den borstwand, darmbeenslenden-, schaam-, boeg-, oksel-, liesplooi-, knieholte-, zitbeen- en aarsklieren onderzocht; de z.g. vleeschlymphklieren moeten steeds onderzocht worden bij die vormen van tuberculose, waarin de ziekte niet tot één orgaan en daarbij behoorende lympklieren beperkt is en ingeval van uitgebreide verweekingshaarden.

Ten behoeve van het onderzoek worden in de longen verschillende, diepgaande, evenwijdig loopende insnijdingen gemaakt en wordt het hart zoodanig rechts en links ingesneden, dat boezems en kamers worden geopend en de kleppen goed te zien zijn.

Het onderzoek van de lymphklieren geschiedt door betasten, bezichtigen en het maken van verschillende overlangsche insnijdingen.

81. Bij de keuring van runderen worden de tong, het hart, de uit- en inwendige kauwspieren, laatstgenoemde door het maken van verschillende overlangsche, met de onderkaak evenwijdig loopende, insnijdingen, in het bijzonder op blaaswormen onderzocht.

32. Het onderzoek bedoeld in de artikelen 30 letter / en 31 kan met toestemming van den keuringsveearts bij vette en nuchtere kalveren achterwege blijven. ,

83. Bij de keuring van nuofrere kalveren wordt in het bijzonder gelet op afwijkingen van keelholte en strottenhoofd, op long-, lever-, gewriohts-, navel- en darmziekten, en op miltzwellingen.

34. Bij de keuring van eenhoevige dieren worden vooral de neus- en de keelholte, het strottenhoofd, de luchtpijp en de longen nauwkeurig onderzocht.

85. Bij de keuring van varkens, schapen en geiten wordt in het bijzonder gelet op voor den mensch gevaarlijke blaaswormen.

§ 6. In welke gevallen moet worden afgekeurd

en voorwal rdelijk goedgekeurd. (Artikel 18, eerste lid, letter e, van de wet.) 36. Afgekeurd wordt.

1. vleesch dat geacht wordt schadelijk te