is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 158 —

Beschikking van den Minister van Arbeid van 26 Mei 1922 (Nederlandsche Staatscour nt n°. 103) tot uitvoering van art. 22 van het Kon. besluit van 26 April 1922, S. 225, zooals deze beschikking gewijzigd is bij die van 6 Juli 1922, Nederlandsche Staatscourant n°. 130, e» aangevuld bij die van 29 Augustus 1922, Ned. Staatscourant n°. 171, 15 Januari 1923, Ned. Staatscourant n°. 11, 26 Mei 1923, Ned. Staatscourant n° 101, 11 October 1923, Ned. Staatscourant n°. 197, 26 November 1923, Ned. Staatscourant n°. 234, 21 Januari 1924, Ned. Staatscourant n°. 20, 27 Maart 1924, Ned. Staatscourant n°. 65, 11 JitZi 1924, Ned. Staatscourant n°. 744, 11 December 1924, Ned. Staatscourant n°. 242, 19 Januari 1925, Ned. Staatscourant n°. 16, 4 November 1925, Ned. Staatscourant n». 219. De Minister van Arbeid; Gelet op art. 22 van het Koninklijk besluit van 26 April 1922 (Staatsblad n°. 226), houdende voorschriften tot uitvoering van de artt. 27, 28 en 29 van de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n». 524);

Heeft goedgevonden te bepalen : Vleesch, dat ingevoerd wordt, mag slechts worden vervoerd langs de hieronder voor ieder der eerste kantoren genoemde wegen, welke leiden van de Rijksgrens 1 naar het voor ieder der bedoelde^kantoren hieronder aangewezen perceel:

Eerste kantoor. Alkmaar, Openbaar slachthuis.

Heldersche weg. Almelo, Gemeentelijk keurlokaal.

Stationsplein, Wierdensche straat, Marktplein.

Amsterdam, Openbaar slachthuis.

Centraal station of Weesperpoortstation naar het Openbaar Slachthuis langs dezelfde wegen als door burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn aangewezen voor het vervoer van vleesch, dat ingevolge artikel 8 der Vleeschkeuringswet naar het Open-

1 Het vervoer moet geschieden voor alle eerste kantoren : van de grens per spoor naar stations-emplacement en verder als voor elk eerste kantoor is aangegeven.