is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIET DOOR DE ADMINISTRATIE ZELVE

325

Is namelijk door de Commissie van beoordeeling aan de goederen een hoogere waarde toegekend dan de aangegevene, dan is door den aangever, indien hij van de beslissing niet in beroep kwam, aan het Rijk eene vergoeding van kosten verschuldigd, ten bedrage van de helft van het invoerrecht over het verschil tusschen de vastgestelde en de aangegeven waarde, doch ten minste vijftig cent.

Is door de Tariefcommissie, op beroep van den aangever, aan de goederen een hoogere waarde toegekend dan de aangegevene, dan bedragen deze kosten het volle invoerrecht over het verschil tusschen de vastgestelde en de aangegeven waarde, doch ten minste één gulden. (Artikel 27).

Wordt voor de toepassing van het Statistiekrecht een waarde met afwijking van de aangifte vastgesteld, dan is de aangever behalve het bedrag van het recht, dat niet reeds bij de aangifte is voldaan, een verhooging van twintig maal dat bedrag verschuldigd. (Artikel 13). Tegenover deze extra lasten van den lichtvaardigen of bedriegelijken aangever stelt de Waardewet ook de mogelijkheid van vergoeding aan hem, die door lichtvaardigheid van 's Rijks ambtenaren in zijn beurs wordt getroffen.

Is de door de Commissie van beoordeeling of door de Tariefcommissie bepaalde waarde niet, of niet meer dan een procent, hooger dan de aangegevene, dan kan de Commissie van beoordeeling of de Tariefcommissie aan den aangever op daartoe gedaan schriftelijk verzoek, eene schadevergoeding ten laste van het Rijk