is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478

ALPHABETISCH REGISTER

Bladz.

Algemeen belang als grond voor vernietiging . . . 255

Ambtenaren. Salaris der — 133

— Verlofregeling der — 134

— Vacantieregeling der — 134

— Ontslag der — 135

— Op de wet steunende voorschriften voor — . 9

— Uitvoering der wet door de — van den Staat . 73

— Het —apparaat tot handhaving en uitvoering

van het administratief recht 89

— Dienstvoorwaarden der — 96

— Rechtstoestand der — 100

— Regeling rechtstoestand der — door gemeenten 111

— Bevordering der — 132

Ambtenarencorps. Het — als eenheid 90

Ambtenarenpensioen 134

Ambtenarenrecht. Verhouding — tot de verhoudingen

in particuliere ondernemingen 112

Ambtenarenverhouding. Karakter der — in het

georganiseerd overleg 118

Arbeidscontract. Het collectief — 112

Armlastigen. Steun aan — 476

Artikel 40 Bezoldigingsbesluit (rechtsstrijd) . . . 120

Begrenzing taak van het toezichthoudende orgaan . . 178

Begrootings en rekeningsvoorschriften 27

Belastingbegrip 465

Belastingheffende organen 465

Belastingheffing. Getrapte — 468

Belastingrecht der waterschappen 466

Bemoeiingen der Provincie 23

Benoembaarheid. Eischen van — van ambtenaren . . 131

Beroep. Hooger — 178, 204, 212

— Inhouden gevolgen der beslissingen in hooger — 239