Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

87

aartgegaan ^ente en "A088"* te j betalen aan het tónde van het

OP 1 I r——

I Januari le 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e I4e 15e 16e I7e 18e 19e 20e 21e 22e

van het jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

le jaar 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 — —

2e „ — 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 i 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 —

3e „ - - 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 i 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100

4e „ - - - 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 enz

5e „ - - - - 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 1^'

6e „ - - - - - 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 enz'

7e „ ______ 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 21'

8e „ 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 enz'

9e „ 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 ITz

10e,. _____--_-4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 enz'

He.. — - -- -- 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 enz'

12e .. ___ — ____--- 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 enz'

13e,. -4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 enz'

14e ., —__-- — — — — — — — — 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 enz'

15e .. — — — — — — — — — - — — — — 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 enz'

16e .. — — — — — — — — — — — — — — — 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 enz'

'7e„ — — — — — — — — — — — — — _ _ — 4000 3900 3800 3700 3600 3500 enz.

'8e,. — — — — — — — — — — — — — — — — — 4000 3900 3800 3700 3600 enz.

1* » — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4000 3900 3800 3700 enz.

20e „— — — — — — — — — _— --- — — — — — 4000 3900 3800 enz.

21e.. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4000 3900 enz.

22e,. — — — — — — — — — — — — — — —— — I— — — - 4000 enz.

enz. ' ' ——i i i i 1 1 1 1 i I I

4000 | 7900 11700] 15400 19000 22500| 25900 29200 32400 35500 38500 41400| 44200) 469(X»| 49500) 52000 54400! 56700| 589001 61000 61000| 61000 enz.

leenen tegen 5 %, hiermede zich het ding koopen en deze som aflossen in dezelfde twee jaar, die het artikel hem diensten bewijzen zal.

Vrage: Is niet de laatste methode voor hem duurder, omdat hij, behalve de 2 X ƒ 50,— aflossing, die samen ƒ 100,— bedragen (de aankoopsom), nog rente bovendien heeft te betalen?

Antwoord: Neen, beide methoden komen voor dezen iemand op hetzelfde neer.

Immers hij leent 1 Januari 1928 ƒ 100,— en sluit zijn koop; 31 December 1928 betaalt hij / 50,— aflossing en ƒ 5 rente,

samen / 55,—; 31 December 1929 betaalt hij de tweede ƒ 50,— aflossing en ƒ 2,50 rente over de dit jaar nog verschuldigde ƒ50,-, samen ƒ 52,50. Denzelfden datum, oudejaar 1929, als het artikel „op" is, is ook de geldelijke last der aanschaffing uit de wereld ten bedrage dan van ƒ 55,— plus ƒ 52,50 is ƒ 107,50;

of wel hij leent niet, maar betaalt 1 Januari 1928 uit eigen zak ƒ 100,—, die hij anders tegen 5 % had kunnen uitleenen; hij derft dus 31 December 1928 ƒ 100 — (koopsom) plus ƒ5 — (gederfde rente), samen ƒ 105,—; gedurende 1929 derft hij (in vergelijking met het geval, dat hij had geleend en dus 31

Sluiten