is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN

323

October van 5 uur n.m. tot 9 uur n.m. November „ 4 „ „ „ 9 „ „ December „ 4 „ „ „ 9 „ „

per kWh 25 cent

voor alle overige kWh:

voor de eerste 5.000 kWh 10 cent

voor alle volgende kWh . . . 8 cent

D. Munttarief.

gemeten over den en keitarief meter: per kWh 23 cent

E. Vastrechttarief.

Dit tarief wordt slechts toegepast op verzoek van den verbruiker, en behoudens het hierna onder c bepaalde, uitsluitend op stroomlevering voor alle doeleinden aan particuliere woonhuizen. In bijzondere gevallen, b.v. indien in het woonhuis een spreekkamer, kantoor-, onderzoek- of behandelingskamer e. d. aanwezig is of indien in het woonhuis b.v. een pensionbedrijf wordt uitgeoefend, kan het na te noemen vaste bedrag door de directie zoo noodig worden verhoogd, alvorens tot toepassing van het tarief wordt overgegaan. De directie is te allen tijde bevoegd de levering van stroom volgens een der andere tarieven te doen geschieden, indien de toepassing van dit tarief tot misbruik aanleiding mocht of zou kunnen geven.

a. Eigen installaties in woonhuizen.

Een vast bedrag per maand, benevens 4 cent per kWh, gemeten over den gewonen en keitarief meter.

Het vaste bedrag wordt berekend naar de gezamenlijke vloeroppervlakten van alle verdiepingen, kelder, zolder, en overdekte veranda's meegerekend, waarbij de binnenwerksche maten tusschen de buitenste muren worden genomen. Gedeelten van een m2 worden als geheel geteld; uitgebouwde kasten enz. in vertrekken worden als niet aanwezig beschouwd.

Het vaste bedrag bedraagt per 10 m2 of gedeelte daarvan per

maand ƒ 0,16

waarbij een vloeroppervlakte van tenminste 60 m2 in rekening wordt gebracht, terwijl boven de 250 m2 de meerdere vloeropper-