is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder verschillende meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorg. Trouwens, dat had Fik me al verteld. Nu denkt ge misschien, dat wij in den zomer ook geen bijzondere zorg noodig hebben, omdat het dan gewoonlijk mooi, zacht weer is. Maar dat hebt ge mis. Stel u maar eens een snikheeten dag voor, een dag, waarop het zonnetje aan een staalblauwen hemel schittert en met haar stralen dier en plant bijna doet verzengen van hitte, zoodat de kippen met geopenden mond naar adem hijgen en de musschen bijna flauw vallen op den rand van de goot. En denk u dan een meester, die zijn arme honden maar onophoudelijk voortjaagt en steeds den stok dreigend omhoog houdt. Het stof vliegt dwarrelend omhoog en stuift hun in den geopenden bek, waar het de tong met een dikke laag bedekt. Kunt ge u begrijpen, hoe zij dan smachten naar een teug water, om zich een weinig te verfrisschen? O, ik kan u verzekeren, hoe soms alleen de vrees voor den stok ons weerhield, om niet met wagen en voerman tegelijk in het water te vliegen en ongevraagd onzen brandenden dorst te lesschen. Want Jaap Vod gaf ons zelden te drinken; hij was een slecht mensch! En kunt ge u ook niet be-

143