is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons mooi en nijver Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

land dicht bij het huis hebben. Daarop wisten de Staphorsters maar één raad: de stukken land in de lengte te verdeelen, in zooveel deelen als er kinderen warén. Daardoor kreeg men lange, zeer smalle strooken. Uit de lucht schijnen de wallen der weiden zoo dicht bijeen te staan, dat ze meer op een bosch lijken." — „Wat verbouwen die menschen daar toch wel?" — „Boekweit. Een goed land voor de bijtjes!" — „Wat een menschen op den weg!" riep Jan.

„Ze gaan zeker naar de markt. Kijk eens van dichtbij." Jan vloog naar beneden. Alles ging in de richting van Meppel. Koddiger gezicht had hij nog niet gezien. Hoe oud die menschen ook waren, allen droegen dezelfde kleeren. Een lange boer en zijn klein zoontje, ze waren gehjk gekleed, verschilden alleen in grootte: dofzwart, kort afgesneden jasje met twee rijen glimmende knoopen, donkere pet van dezelfde stof. En die kleine meisjes! Precies als haar moeders droegen ze zilveren oorijzertjes. Kleurige halsdoeken waren om haar hals geslagen, en bij allen op dezelfde wijze vastgemaakt; schorten en schortjes allemaal van hetzelfde model. Groote gespen droegen ze op haar schoenen. Wat een pret voor den jongen ooievaar! Allen togen naar Meppel, de boerinnen met korven vol eieren en Meppeler kluiten.

„Pas maar op!" zei Vader-Ooievaar lachend. „Zie je wel, wat er op die wagens is?" Jan keek. Varkens! — „Vooruit!" riep hij. „Naar Meppel zeker?" Midden in de uitgebreide weiden der Drentsche stroompjes lag het nijvere plaatsje. Jan stond verbaasd over de drukte in dat kleine stadje. Wat een beweging en een lawaai! „Meppel is ook de in- en uitvoerplaats van een groot deel van Drente, 't Heeft drie stoombooten, die op Amsterdam varen en drie op Rotterdam, en bovendien zijn er nog twee beurtschepen. Ze brengen er „Meppeler kluiten" en spek heen en nemen koloniale waren voor bijna geheel Drente weer mee. Hier worden die verhandeld. Met beurtschepen wordt langs de kanalen alles Drente ingevoerd. Bijna 30.000 schepen gaan hier per jaar voorbij, meest turfschepen." — „Wat