Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEÏLLUSTREERDE JONGENSBOEKEN van P. VAN ABKOUDE Jr. Prijs: In prachtb. & ƒ 2.50, (Leeft. 10—15 jaar.) Ing. 4 ƒ 1.60.

FIETSCLUB „DE GROOTE BEER",

2e druk, door P. van Abkoude Jr. Geïllustreerd door D. A. Bueno de Mesquita. Gebonden ƒ a.50, Ingenaaid ƒ 1.60.

Een jongensboek, dat een aanwinst kan worden genoemd. In „De Groote Beer" maken we kennis met avontuurlijke jongens, die voor geen kleintje vervaard zijn en alle kattekwaad uithalen, wat je van flinke jongens mag verwachten en... door de vingers zien. Van Abkoude vertelt dit alles met de noodige humor en sentimentaliteit, die nu eenmaal ook in een goed jongensverhaal behoort. Maar ook de ouderen kunnen van de avonturen die de jongens in Zeist en Arnhem beleven, van de brand op de

. ...viiuavuajijieujK ontmoe-

ting met David Klomp nog wel genieten. Een boeiend boek, prettie te schreven en artistiek verlucht door den schilder D. A. Bueno de W quita, die er heel fijne, geestige plaatjes voor maakte. (De Avondpoat)

MET DE KAMPEER-AUTO OP REIS, ae dr., door P. van Abkoude Jr. Geuhwtr. door D. A. Bueno de Mesquita. Gebonden ƒ 3.50, Ingenaaid ƒ 1.60.

De lezers van de „Fietsclub de Groote Beer" vinden hier weer hetzelfde stel levenslustige, ondernemende, luidruchtige knapen, dat thans nieuwe avonturen tegemoet gaat, dank zij het edelmoedige aanbod van oom Hendrik, die een auto-bus beschikbaar stelt met chauffeur en aL om een tocht door Nederland te maken. Een écht zomer-boek, waarin een vacantie beschreven wordt, die de krachten staalt en waarin de ware kameraadschap tot haar recht komt

Sluiten