is toegevoegd aan uw favorieten.

De verdwenen brieventasch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geïll. Jongensboeken, A. C. C. DE VLETTER

In prachtband a ƒ 1.20, Ing. in gekleurd omslag a ƒ 0.75.

(Leeftijd 8—ia jaar.) ROSSE EN Z'N MOEDER. Geïllustreerd door J. G. Kesler. HET WITTE HUIS. Geïllustreerd door J. G. Kesler. HET JONGENSHUIS, ae druk. Geïllustreerd door Frans Lazarom DE ZEVEN VROOLIJKE VINKEN, ae druk. Geïllustreerd. DE JONGEN UIT HET CIRCUS, ae druk. Geïllustreerd. MAX EN LO, 5e druk. Geïllustreerd door J. G. Kesler.

In prachtband a ƒ 1.75, Ing. in gekleurd omslag a ƒ 1.—

(Leeftijd 10—14 jaar.) EEN HUIS VOL KINDEREN, ae druk. Geïll. door F. Lazarom DUIZEND DAGEN IN DE LUCHT, ae druk. Geïllustreerd. DE WAPPERENDE VLAG. Geïllustr. door Frans van Noorden

Prrjs: In prachtb. a ƒ2.50, (Leeft. 10-15 jaar.) ing. a ƒ 1.60

SPOORLOOS VERDWENEN. Met 25 illustraties van D. A. Bueno de Mesquita

DE LANGE MID-VOOR VAN T.T.T Geïllustreerd door Jan Lutz

VER VAN HUIS. Geïllustreerd door Henr

Pieck

ZEVEN JONGENS EN 'N OUWE SCHUIT, 6e druk. Met 25 teekeningen vat D. A. Bueno de Mesquita

DE KROMME SPIJKER. Geïllustreew door Frans van Noorden

ZEVEN ROBINSONS. Met talrijke

illustraties tusschen den tekst

MAUPIE. Geïllustreerd door T. Leeser.

Een betrouwbare gids voor het aanschaffen van Jeugdlectuur is DE GEÏLLUSTR. CATALOGUS, UITGAVE GEBR. KLUITMAN Toezending op aanvrage gratis en franco.