is toegevoegd aan uw favorieten.

Lezen leeren : leesboekje voor het eerste leerjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ak ak ak

ak - pak em - hem I eg - weg ak - dak em - rem eg - hem ak - zak em - tem | eg - leg

oe - moe ei - zei

oe - toe ei - rei

oe - doe ei - hei

oe - hoe ei - kei

oe - koe ei - mei

oe - roe ei - wei

ik - dik ik - fik ik - mik ik - tik I ik - hik ik - pik

en - ben I en - hen en - ren en - den | en - ken en - pen

jij - zij - gij - hij - wij we - ge - ze - je dik ~ dik-ke

12