is toegevoegd aan uw favorieten.

Lezen leeren : leesboekje voor het eerste leerjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCH LEESBOEK

DOOR

JOHAN VAN HULZEN,

Gouvernements-onderwijzer te Magelang. IN ACHT DEELTJES,

PROZA EN POËZIE UIT VELER PEN.

Geïllustreerd door

TJEERD BOTTEMA EN MENNO VAN MEETEREN BROUWER met vele zwarte en 16 gekleurde platen.

I en II a f0,75 - III en IV a f0,90 %.K{ V en VI a f 1,00 - VII én VIII a f 1,20.

NED-.INDISCH JAARTALLENBOEKJE

DOOR

D. WOUTERS en G. VAN DUINEN,

te Zeist. Bandoeng. ,

f 29

JAARTALLEN

IN KLEUR GEÏLLUSTREERD "DOOR R. DOZY. Prijs f 0,30.

LEZEN LEEREN

VAN D. WOUTERS EN W. G. VAN DE HULST VOOR DE SCHOLEN IN NEDERLANDSCH OOST-INDIË BEWERKT DOOR J. VAN HULZEN.

Geïllustreerd met gekleurde plaatjes door MENNO VAN MEETEREN BROUWER EN TJEERD BOTTEMA.

Prijs 1-4 a f 0,70 5 5-8 a f 0,80. INLEIDING bij Lezen leeren voor N. O. Indië a f 0.40.

PRESENT-EXEMPLAREN VOOR HOOFDEN VAN SCHOLEN EN ONDERWIJZERSVERGADERINGEN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR.

P. NOORDHOF F - UITGEVER - GRONINGEN.