Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dokter, die thans in München woonde, zich bereid om in het nobele werk mee te doen; en met geldelijke hulp van nog wat andere menschen gelukte het ten slotte Weeldersma behoorlijk uit te rusten en hem een reis naar het buitenland mogelijk te maken. Indien ooit zijn kunst hem redden zou, dan zeker in een stad zoo rijk aan kunstschatten en kunstleven als München is. En vast er van overtuigd, dat nog eens de weg naar de beroemdheid zich voor hem opende, keerde Weeldersma het vaderland den rug toe.

Hoe zou dat af loopen? In eigen kracht?

Dat ondanks alles, ook Tante Finie nog had meegeholpen, om hem die nieuwe kans te geven, daarvan wist hij niets.

12

Sluiten