Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

zijn hier bij elkaar gekomen in onze stad Delft om dezen dag eens prettig door te brengen. Jullie weten allemaal, dat ik heel

ge ... ge , dat ik heel gauw graaf van Holland en Zeeland

zal zijn, en dan... . dan...."

„Leve de graaf van Holland en Zeeland," viel Gerrit in.

„Leve de prins."

„Lang zal ie leven!" schreeuwde nu ook het publiek.

„Op de gezondheid van den graaf," kwam nu ook Piet dichterbij, schonk de kommetjes vol, zette er één voor Oranje en nam toen een slok uit een ander.

,.Hier, nou ik," zei Hein en hij pakte het kopje over van den bediende.

„En ik, ik heb nog niks gehad," riep weer een hoveling.

„Bedaard heeren," kalmeerde de prins, die dit beneden zijn waardigheid vond; maar het vermanend woord vond geen ingang, want pats!" daar viel de limonadeflesch op de planken, rolde over den grond en werd met groot gejuich door het publiek opgeraapt. De rust werd echter hersteld doordat aller aandacht werd gevestigd op Balthazar Gerards die z'n hoofd door een scheur van 't gordijn stak.

„Nu gaat het komen! Stil! Kijk, daar staat ie al!" fluisterden de hovelingen.

Willem van Oranje zette zich in postuur en ging met zijn gemalin in de richting van de bedstee. Het gevolg sloot zich bij hem aan. Langzaam kwamen ze bij de gevaarlijke plaats.... Balthazar zette zich schrap.... de bediende strekte de hand uit om het gordijn voor zijn Hoogheid op te nemen,.... de verrader nam z'n houten sabel.... zwaaide.... „Krak!" ging het en de oude dikke Verhees viel door de plank, in gezelschap van nog 'n paar. De moordenaar vergat z'n misdadig plan, de prins met z'n hof draaide zich om, om broederlijk 't oude Hiske op de been te helpen.

,,'t Is toch jammer! 't schoonste moest precies komen," klaagden de spelers. -

„Maar da's niks. Zondag doen we 't weer, en dan zetten we Hiske op z'n stoel. ..."

De voorstelling werd alzoo gestaakt en uitgesteld tot 'n volgenden keer.

Sluiten