Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

„Je zult het- zien," zei de trotschaard, en een oogenblik later was de duivel zoo klein als een spitsmuisje en wrong zich in 't beursje van Smidje.

„Ziezoo jongen," zei deze, „kom nu maar eens mee." Hij bracht Lucifer naar de smidse, en de gasten sloegen er met hun hamers op, tot hij zoo plat was als een dubbeltje, 't Smidje liet hem niet los, vóór hij beloofd had, dat nooit meer een duivel bij hem op visite zou komen.

Zoo gebeurde. En toen Smidje kort daarop stierf, bracht z'n Engelbewaarder hem naar de hemelpoort, en Sint Pieter had er niets op tegen, om den ouden sukkel binnen te laten.

29. Een kleine martelaar.

Dit is 't vertelsel van Truus.

Toen de Russen baas werden in Polen, wilden ze de menschen dwingen, om van het katholiek geloof af te vallen. Overal reden de soldaten rond, en de menschen, die hun geloof niet wilden verzaken, werden gestraft.

Met duizenden werden ze verbannen naar Siberië. Daar is 't verschrikkelijk koud, nog twee keer zoo koud als hier in den strengsten winter. Daar moesten ze heel hard werken, en ze werden behandeld als dieren.

Sluiten