Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

zullen naar beneden gaan, en dan allen tezamen beraadslagen, 't is morgen Kerstfeest, de scholen beginnen nu weer over een paar weken."

In de woonkamer nog diezelfde donkerziende blikken, stilte alom, alleen een groote kat doet haar vroolijk gespin hooren.

Vader en zoon treden binnen.

Een gesprek over het bekende onderwerp volgde, lang en ernstig; voor en tegen werden overwogen, maar eindelijk toch viel het besluit: Sir Fancy zou de benoeming aannemen en Willem zou gaan naar — Crowbury.

Was het wonder, dat er, toen dit eenmaal besloten was, niet veel meer gesproken werd. Allen dachten ze aan de veranderingen die nu alweer de toekomst, binnen zoo korten tijd, met zich zou brengen. Het scheen de gravin hard toe, haar zoon te moeten missen, en tegelijk ook haar echtgenoot.

Toch was er echter nog één goede troost voor haar: Ze behield immers Lily en Lenda. De eerste had zich aan haar gehecht zooals Lenda aan haar gehecht wast Sir Fancy had gezegd, vader te zullen zijn over haar kinderen, was zij nu niet wederkeerig verplicht hare moederlijke zorgen ook te besteden aan het meisje, dat hij als zijn eigen dochtertje had aangenomen? Maar... Willem was haar eigen, wat meer zegt, haar e e n i g overgebleven zoon, en die zou nu naar een kostschool gaan, waar zij hem niet zou kunnen wijzen op zoovele verkeerdheden, die het kostschoolleven maar al te vaak met zich brengt. Doch het moest.

De drie en twintigste Januari was de dag, waarop de Graaf afscheid zou hebben te nemen van de zijnen, om den volgenden dag zijn nieuw ambt te aanvaarden. Daar tusschen lag dus nog zoo goed als een voilé maand, en

Sluiten