is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LISTRIUS—LITTERAE.

III

0807. "Listrius Rhenensis, Gerardus, De VIII figuris construct ionis libellus. Antwerpen, Gov. van der Haghen (Dumaeus), I529- 8°.

O.a. Paneer X.464; W. Nijhoff in HB.III.243.

Blijkens Panzer VI. 15.123 (waarheen X.464 verwijst) geen afzonderlijke uitgave, maar een aanhangsel van Erasmus, De octo orationis partium constructione libellus. Antw., Mart. de Keyser voor Gov. van der Haghen, Mei 1529 (2902).

0808. Listrius Rhenensis, Gerardus, De VIII figuris constructionis libellus. Antwerpen, Mich. Hillen van Hoochstraten, I529-

F. Sweertius, Athenae belgicae, etc. (Antv., 1628), 282; (A. de Backer en F. Vanderhaeghen) in Bullet. du bibliophile beige XIX (Brux., 1863), 306-307.

Misschien soortgelijke uitgave als 2901—2906, waar het werk van Listrius volgt op Erasmus, De octo orat. part. constructione libellus.

0809. *Listrius Rhenensis, Gerardus, De VIII figuris constructionis libellus, cum similis argumenti libello Erasmo auct. Antwerpen, 1531. 8°.

O.a. Panzer IX.35i.is8.b; W. Nijhoff in HB.III.243.

Waarschijnlijk de uitgave, Erasmus, De constructione octo partium orationis libellus, etc. Antwerpen, Hillen, 1331 (2903). Genoemd werk van Listrius is daaraan toegevoegd (bl.27b, etc).

0810. *Listrius Rhenensis, Gerardus, Oratio in enarratione Dion. Hahcarnasii cum ipsa Dionysii orbis expositione e Graeco Priscianointerpr. (Zwolle?). 4°.

Cat. Bünemann (zie bij 0804), 81.21(2) en daaruit overgenomen door Panzer IX.104.10 (die het vraagteeken na Zwolle heeft weggelaten); W. Nijhoff in HB. III.243 (als Panzer; aan dezen ontleend).

Waarschijnlijk de uitgave s.n.l.a. (= Deventer, Alb. Pafraet), onder 3410 beschreven.

0811. Listrius Rhenensis, Gerardus, De tropis et schematibus. Antwerpen, 1524.

Panzer IX.346.65 e; W. Nijhoff in HB.III.243.

H. C. Rogge in Archief v. Ned. Kerkgesch. VII ('s-Grav., 1899), 211 geeft als jaartal op ,,1524 (of 1529)".

0812. Litanien (Lytanien) ende ghebeden diemen sal lesen om deelachtichte worden aen denAflaet vanden HeylighenSacrament, inghestelt bynnen Sint Ians-kercke tot Shertoghenbossche door den Alderheylichsten Vader den Paus Adrianus, door de ghedenckenisse Godts, den VI vandien naeme. 's-Hertogenbosch, Laurens Hayen, 1523.8°.

Ch. C. V. Verreyt in Dietsche Warande VIII (Gent-Amst., 1895), 228-229 en in Taxandria XL (Berg.-o.-Zoom, 1933), 40-41.

Naar een welwillende mededeeling van Verreyt (a°. 1933) door hem vermoedelijk vóór 1914 aan Leuven UB. geschonken. In dat geval ongetwijfeld verbrand in Aug. 1914; a°. 1933 ald. niet meer aanwezig.

Litterae indulgentiarum. Antwerpen, Gov. Bac, (in of vóór 1508). Zie Enckevoirt.