is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

LIVIUS—LOTERIJKAART.

0813. °Liviu8, Titus, Historici decades. Antwerpen, Joh. Thibauit, 1521. 40.

Cat. della Faille 1460.

Vergissing in dezen cat., vermoedelijk door onjuiste interpretatie van het jaartal „Millesimo Quingentesimo Vndeuigesimo". Is de uitgave van 1519, onder 3412 beschreven. Het ex. della Faille thans in Mus. Plantijn, Antwerpen.

0814. Loemel, Jan Hubertsz. van, Interpretatio et declaratio bulle indulgentiarum ac brevium. Antwerpen, Willem Vorsterman.

Polain, Vorsterman, 30.

Dezelfde uitgave, die o.a. bij Val. Andreas, Biblioth. belgica (Lov., 1643), 328 voorkomt, s.n.1., als Interpretatio brevium atque indulgentiarum. 4° ? Zie ook Archief v. kerkel. gesch. inzonderheid v. Nederland, verzameld door Kist en Royaards I (Leyd., 1829), 185-186.

0815. f Lombardus, Petrus, Textus sententiarum, ed. J. Aleaume. Leuven, Barth. Gravius („B. Grau"), 1535. 40.

Kat. K. W. Hiersemann 635 (Leipz., [a°. 1935?]), 1270. Drukfout in Kat. Hiersemann; bleek een druk te zijn van 1553.

0816. Longolius, Gisbertus, Institutionis dialecticae 11. IV. Deventer, 1533. 40.

J. Hartzheim, Biblioth. Coloniensis (Col., 1747). 338; Panzer VI.488.49; W. Nijhoff in HB.III.243.

0817. Longolius, Gisbertus, Institutionis dialecticae 11. IV. Deventer, Theod. de Borne, Mei 1537.

W. Nijhoff in HB.III.243.

Theod. de Borne is reeds in 1519 overleden; het moet dus een druk van zijn weduwe of van zijn zoon en naamgenoot wezen.

0818. Loterije (Loterye) binnen der stede van Brugghe. Brugge, Erasmus Verreecke, (c. 1540). 2°.

Vroeger Kan. Carton, Brugge. Onbekend waar thans. Vanderhaeghen, Bibl. gant. I, p. 103-104; W. Nijhoff in HB.III.244.

0819. (Loterijkaart voor de stad 's-Hertogenbosch). Antwerpen, 1506.

G. A. Fokker, Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden (Amst., 1862), 12; «{gM- A. Hallema in N. Rott. Courant van 10 Febr. 1935, Ochtendbl. A; E. A. B. J. ten Brink in De Maasbode van 16 April 1939, Ochtendbl., p. 9.

Blijkens de stadsrekeningen van Den Bosch werden de ordonnanties der loterij, ald. ten bate der stad gehouden in 1506, naar Antwerpen gezonden ,,omme dairaf chartten te doen prentten, openbaerlicken die op te doen slaen, over al in allen plecken, poirten, kerckdoeren ende elders" (aldus bij Hallema,. t.a.p.).

0820. (Loterijkaart en -lijst voor de stad 's-Hertogenbosch). 's-Hertogenbosch, Laurens Hayen, Juli-Aug. 1522.

Ch. C. V. Verreyt in Dietsche Warande VII (Gent-Amst., 1894), 100 en in