is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOTERIJKAART—LUCIANUS.

113

Taxandria XL (Berg.-o.-Zoom, 1933), 40. Vgl. verder E. A. B. J. ten Brink in De Maasbode van 16 April 1939, Ochtendbl., p. 9.

Door Ten Brink, t.a.p. wordt ook een Fransche vertaling van de aankondiging dezer loterij vermeld.

0821. (Loterijkaart voor de stad 's-Hertogenbosch). Fransche tekst. ('s-Hertogenbosch? Laurens Hayen? Juli-Aug. 1522).

Zie bij 0830.

0822. (Loterijkaart voor de stad Leuven). Antwerpen, Gov. Bac, (vóór 31 Mei) 1505.

E. van Even in Le bibliophile beige I (Brux., 1867), 157-158. Blijkens rekeningen in het archief te Leuven heeft Goy. Bac a°. 1505 4300 „loetbrieven" voor Leuven gemaakt.

0823. (Loterijkaart). Utrecht, Jan Berntsz., 1526.

Archief v. kerkel. en wereldsche gesch. inzonderheid van Utrecht, uitg. door wijlen J. J. Dodt van Flensburg VII (Utr., 1848), 124; G. A. Evers in Het Grafisch Museum II (Utr., 1933), 38.

Volgens besluit van den Raad van Utrecht a". 1526 ontving Jan Beerntsz., printer, twee Holt. guldens „van elcken duysent carten in der loteryen te printen".

0824. f Lucanus, Marcus Annaeus, La historia que escrivió en latin el Poeta Lucano. Trad. Lasso de Oropesa. (Vlaanderen? 1530 of c. 1540?). 2°.

O.a. Londen BM. (C.62.I1.25).

Peeters-Fontainas 835; M. Bataillon, Érasme et 1'Espagne (Par., 1937), 523; J. Peeters-Fontainas, Livres espagnols imprimés aux Pays-Bas, etc. (Louv., 1939), 373 („vers 1540, souvent attribué aux presses d'Anvers").

Vermoedelijk geen Ned. druk; bovendien naar mijn meening zeker na 1540.

0825. Lucianus Samosatensis, Dialogi deorum supernorum, marinorum, infernorum. Graece. Leuven, Theod. Martinus Alost, 1521- 4°-

Cat. of the libr. of ... Mr. Mich. Maittaire I (Lond., Nov.-Dec. 1748), 96.131. Niet bij Van Iseghem.

0826. °Lucianus Samosatensis, Dialogi tres, Plutonis, Cnemonis et Damnippi, etc. Graece. Leuven, Theod. Martinus Alost., Jan. 1521. 40.

Panzer X.473; W. Nijhoff in HB.IIL244. Niet bij Van Iseghem. Blijkens de beschrijving bij Panzer VII.265.66 onderdeel van 3242 (Isocrates). Vgl. over de dateering 1521 (in plaats van Jan. 1522) de aant. bij 0673.

0827. "Lucianus Samosatensis, Selecti aliquot dialogi. Graece. Leuven, 1523.

Londen BM. (1067.rn.23). W. Nijhoff in HB.III.244.

Is de uitgave van Aleander, Tabulae graec. musarum, etc. Leuven, Martinus, 1523 (2275), waarvan de Dialogi van Lucianus een onderdeel zijn.

0828. «Lucianus Samosatensis, Dialogi aliquot. Graece. Leuven, i53o. 4°-

Nederlandsche Bibliographie, III. Inl. g