is toegevoegd aan je favorieten.

Stadsgezichten en woonhuizen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ SPROKKELINGEN IN NEDERLAND

bouwen en een fraai plantsoen, het Valkenberg, de oude slottuin-, maar de oude stadskern, helaas door leelijke nieuwe wijken omgeven, maakt toch wel een aangenamen indruk. De stad is echter niet rijk aan mooie gevels.

Ook ''s-Hertogenbosch kan zich niet beroemen op het bezit van veel fraaie scheppingen op het gebied van den woningbouw; na eeuwen van druk zijn eerst in de 19de eeuw voor beide steden betere dagen aangebroken. Schilderachtige stadsgezichten zijn in Den Bosch vooral te danken aan de Dieze, die zich als een vuil watertje door de stad slingert. Een prettig centrum van levendig verkeer vormt de aardige driehoekige markt. De oude versterkingen bleven er gedeeltelijk behouden.

Over Tilburg, een tamelijk onaangename samensmelting van verschillende dorpjes, en over Eindhoven en Helmond, uit hun krachten gegroeide, oorspronkelijk kleine stadjes, alsmede over het onaanzienlijke landstadje Weert en het schoongelegen Valkenburg, dat echter noch eigenlijk stedeschoon noch woonhuisschoon bezit, kunnen wij zwijgen. Ook het voormalige vestingstadje Gennep kan thans worden voorbijgegaan, terwijl gebrek aan plaatsruimte zwijgen over het oude stadje Sittard, aardig plaatsje met een ruime markt maar weinig bijzondere schoonheid, vergeeflijk maakt.

Ons resten dan nog slechts drie Limburgsche steden. Maastricht, de hoofdstad, welks ontstaan zich in den nacht der eeuwen verliest,is een belangwekkende stad, die tal van merkwaardige gebouwen, vooral kerken, rijk is, maar weinig biedt op het terrein, dat wij thans betreden. Hier mag echter niet gezwegen worden van haar vroolijk Vrijthof, haar ruime Markt, haar mooi stadspark, haar fraaie ligging aan de snelvlietende Maas waarover zich in vele bogen de eeuwen-oude brug welft, de 13de eeuwsche overblijfselen van haar oude ommuring en haar schilderachtige achterbuurtjes, vooral bij de Jeker. Eeuwenlang bezet door de troepen der Staten, vertoont zij nochtans geen Nederlandsch karakter.

Geheel anders is weer Roermond, ofschoon ook deze stad geheel afwijkt van die in onze andere provinciën. Ze is rustig, ruim en net, heeft tal van flinke huizen waarvan een aantal merkwaardige, enkele zelfs fraaie gevels bezitten. Gesticht in den aanvang der 13de eeuw bij de samenvloeiing van Maas en Roer — over welk riviertje een teekenachtige brug ligt, waaraan een mooi stadsgezicht is te danken — heeft zij als grensstad in den loop der eeuwen zware beproevingen doorstaan. De vele kapelletjes tegen de huizen, de talrijke heiligenbeelden en het niet geringe aantal geestelijken dat men er aanschouwt, doen Roermond zien als een centrum van Roomsch-Katholiek leven.

Het oude Venlo ten slotte, echt Duitsch-Geldersch vestingstadje, is kleiner dan Roermond en bezit slechts één zeer fraaien gevel. Het is echter veel levendiger, en is in den laatsten tijd de zusterstad op het gebied van handel en nijverheid tamelijk ver voorbijgestreefd.

Inhoud : De schoonheid van Zeeland's hoofdstad Middelburg, en daaronder ook een en ander dat zich nog binnen de muren van ménig oud patricisch huis bevindt, wordt op de blz. 9—33 in beeld gebracht; dan vólgt Veere(\Aa&%. 33—40), de doode stad die niet veel meer bieden kan. Goes en- Vlissingen nemen de bladz. 38—45 in beslag. Af beeldingen van stadsgezichten en gevels te Zierihzee vindt men op de bladz. 45— 49, waarop volgen Tholen (bladz. 49, 51 en 53), Brouwershaven (bladz. 50), Sluis (bladz. 51-52, 54, 55), Hulst (bladz. 53, 56), Aardenburg en Axel (bladz. 54).

Aan Breda zijn de bladz. 57—62 gewijd; op de bladz. 61 — 64 vindt men afbeèldingen van Woudrichem, terwijl het schoonste van Geertruidenberg op de blz. 61, 64—65 is te vinden. Na Heusden (bladz. 65—70) volgt 's-Hertogenbosch, op de bladz. 70—77.

De reeks eindigt met Limburg's voornaamste steden, n.1. Maastricht (bladz. 77—81), Sittard (bladz. 82), Roermond (bladz. 83 — 87) en Venlo (bladz. 87 — 88).