is toegevoegd aan uw favorieten.

Prikkel-idyllen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Eensklaps echter stiet zij een kreet uit! Men had haar doorstoken !

„O heden," kermde zij, „ik ben doodelijk gewond, geloof ik!"

Inderdaad stortte zij neder, nog vöör zij haar moordenaar had herkend!

HOOFDSTUK V.

Onschuldig verdacht!

„Nu vlug gezocht!" mompelde de graaf, want hij was het! Daar waren de papieren!

„De overledene heeft de waarheid gesproken!" juichte hij halfluid.

Doch plotseling werd hij gegrepen!

„Vlucht, vrouwenmoordenaar! Gij zijt herkend! Verlaat dit land.... en beter uw leven!" fluisterde men. Tevens werden de papieren hem ontrukt.

„Geef terug!" hijgde hij. „De documenten zijn strikt persoonlijk!"

Maar de vreemdeling, was reeds voort!

Doch zie! De onbekende was met een kreet van wanhoop verdwenen, alsof de aarde hem verzwolgen had!

Het gelaat van den graaf nam den grijnslach weer aan!

,,Goed zoo, afgrond!' sprak de ellendeling.

Maar stil Daar naderde iemand! Hij verschool

zich in het struikgewas.

Nella was intusschen ongerust geworden, waar moe dan