is toegevoegd aan uw favorieten.

Op zoek naar kopij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer u zich op straat vertoont, laat staan openlijk naar Londen reist, dan brengt u het niet verder dan twee meter en de politie heeft u opgepakt 1"

„Zeer helder ingezien, mijnheer Belman. Ik heb van uw scherpzinnigheid reeds meer bewijzen gehad. En u zijt nu juist de man, laat ik zeggen de eenigste man in Frankrijk, die zal kunnen beletten, dat men mij arresteert. Gaat u van hier naar den Deenschen gezant en van hem naar de politie en ik ben er van overtuigd, dat wij samen rustig naar Galais kunnen reizen, om daar de boot naar Dover te nemen."

„Ongehoord!" riep Belman uit.

„Juist, zooals ik dacht, u wilde de stukken en mij ! Maar om kort te gaan, want ik zou mij voor de reis gaarne behoorlijk willen kleeden, gaat u met mijn voorstel accoord ?"

„Dat kan ik u niet' beloven. Ik weet met, of de politie er van wil afzien u te arresteeren."

„Nu zijn we, waar we zijn moeten. Ik weet het ook niet. Maar u gaat maar eens op informatie uit en tracht voor mij de zaak te redden. Dan is tevens ook voor u de zaak in orde. Want in Londen liggen de stukken, die u aldaar tegen betaling van 1000 pd. overhandigd zullen worden. Mijnheer Belman, ik hoor dus wel van u. Mijn adres is u nu bekend en ik wacht op een tecken van u om met u te vertrekken."

Kramer stak de hand uit, maar Belman negeerde deze.

116