Wet op de vermogensbelasting van den 27sten September 1892, S.223, zooals die wet is gewijzigd en aangevuld bij de wetten van ... ; alsmede de wet op de Verdedigingsbelasting I van den 18den Augustus 1916, S. 411, ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar