Wet van den 17den Augustus 1878, S. 127, tot regeling van het Lager Onderwijs zooals deze wet nader is gewijzigd en aangevuld, met enkele verdere wetten en wetsbepalingen, aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar