Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN Editie Schuurman & Jordens Nu. 66 i

LANDWEER WET

Wet van den 24sten Juni 1901,! S. 160, zooals die wet nader is! gewijzigd, tot regeling van de land-I weer en van de opheffing van de schutterijen

Met aanteekeningen, besluiten etfmissives ter uitvoering als bijlagen en alphabetisch register

ZESDE DRUK

door

E. WERDMÜLLËR VON ELGG

Referendaris bij het departement van Oorlog

ZWOLLE - W, E. J. TJEENK WILLINK -1920

| 1.8C

Voor 'mogelijke aanvullingen en wijzigingen zli men achter net register.