is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 7den April 1896, S. 57, zooals die is gewijzigd ..., betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen met aanteekeningen, bijlagen en alphabetisch register