Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE STAATSWETTS|lfl' Editie Schuurman & Jordens. N°. 11.

«fpMBt*":

WET

van den 2den Februari 1912, S. 21,

zooals deze wet nader is gewijzigd

TOT REGELING

VAN DE ^VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE MILITIE

(MILITIEWET)

MET

BESLUITEN TER UITVOERING, ENZ. ' TWEEDE DRUK

door

J. A. KEUNING

;hef der afdeeling Militaire Zaken enz. ter Secretarie • der gemeente Zwolle

ZWOLLE W. E. J. TJEENK WILLINK

1.10

Voor mogelijke aanvullingen en wijzigingen zie ien achter bet register.

ITEN AANZIEN VAN DE MILITIE

(MILITIEWET)

MET

BESLUITEN TER UITVOERING, ENZ. ' TWEEDE DRUK

door

J. A. KEUNINQ

Chef der afdeeling Militaire Zaken enz. ter Secretarie • der gemeente Zwolle

Sluiten