Wet van den 5den Juni 1913, S. 205, tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (invaliditeitswet) voor zover deze wet op 3 December 1913 in werking is

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar