is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement op de strafvordering voor de raden van justitie op Java en het hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV: Titel. .Van de wraking ëriz.

lof

van justitie kan zoowel door den be- Nt

klaagde als door het openbaar ministerie S

worden gewraakt om de volgende redenen; (Sv. 127, 271 v.)

1°. indien hij den beklaagde in bloedverwantschap of in zwagerschap bestaat, tot in den vierden graad ingesloten; (R. O. 35.)

2°. indien hij persoonlijk belang bij de zaak heeft ;

3°. indien op zijne klagte of aangifte een regtsgeding wegens misdrijf of overtreding, binnen het jaar vóór de wraking, heeft plaats gehad tegen den beklaagde, of tegen diens echtgenoot, bloedverwanten of aangehuwden in de regte linie; (Sr. 72; Sv. 8.)

4°. indien hij een schriftelijk advijs in de zaak gegeven heeft;

5°. indien hij, hangende het geding, geschenken heeft ontvangen van iemand, die bij de zaak belang heeft, of dezelve aan hem beloofd zijn, en deze t belofte door hem is aangenomen;

6°. indien er tusschen hem of zijne echtgenoot, bloedverwanten of aangehuwden in de regte linie ter eener, en den beklaagde ter andere zijde, een burgerlijk regtsgeding aanhangig is;

7°. indien hij is voogd, curator, vermoedelijke erfgenaam of begiftigde van den beklaagde ;

8°. indien er tusschen hem en den beklaagde een hooge graad van vijandschap bestaat ;

9°. indien er tusschen hem en den beklaagde, sedert den aanleg van het regtsgeding of binnen zes maanden vóór de wraking, beleedigingen of bedreigingen hebben plaats gehad. *)

1) Zie de noot bij art, 254.