is toegevoegd aan je favorieten.

Napoleon en zijne omgeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

NAPOLEON.

nieuwe keizerin goed kon zien. 's Avonds was er een groot bruiloftsmaal in den grooten schouwburgzaalder Tuileriën; alles wat zich rekenen kon tot de eerste kringen, was daar aanwezig, jonge en nieuwe adel, helden van zoovele slagvelden en de meest geleerde raadgevers van den keizer, mannen van de faubourg Saint-Germain en steunpilaren van de beurs, alles bracht daar hulde aan de nieuwe keizerin. Een geheele reeks van festiviteiten was aangevangen. Helaas zou al spoedig een droeve schaduw over deze feesten geworpen worden, toen een verschrikkelijke brand uitbrak in de balzaal, waar de Oostenrijksche gezant, de vorst von Schwarzenberg, ter eere van de dochter van zijn meester, een schitterend feest gaf. De ramp bracht een buitengewone ontsteltenis te weeg en dat niet alleen wegens het groote aantal slachtoffers, maar omdat men zich ook herinnerde hoe de vorige maal dat een Habsburgsche prinses met een Franschen vorst haar huwelijk vierde, een dergelijke ramp de feestvierenden had getroffen. Het was geweest bij de feesten ter gelegenheid van het huwelijk van Maria Antoinette en Lodewijk, toen nog dauphin, in 1770.

Vorst Schwarzenburg had dezelfde onvoorzichtigheid begaan, die men zoo vaak hoort vermelden bij feesten, welke men in de oude paleizen te Parijs gaf. Om voor de dansende paren ruimte te krijgen, was de binnenplaats van het gezantschapspaleis veranderd in een groote zaal. Daarvoor had men de binnenplaats met een groot plankier belegd en trappen voerden van die geïmproviseerde balzaal naar de vertrekken van het huis. Als overdekking had men een linnen zeil, Terwijl de muren van het huis behangen waren met tapijten en gordijnen, met kostbare draperiën en gobelins, gedecoreerd met bloemen.... en voor verhehting overal kaarsen daartusschen.