Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DEN OORLOG

AN de behandeling van de militaire gebeurtenissen in de maanden Augustus en September 1914 dient een beknopt overzicht vooraf te gaan van de destijds bestaande internationale verhoudingen

en toestanden, waaruit de aanleiding ontstond voor het uitbreken van den wereldoorlog.

Wij spreken, hier niet over de innerlijke beweegredenen, waardoor de internationale politiek beheerscht en de wereldbrand veroorzaakt werd. Zij behooren nog niet tot het publiek domein; reeds daarom moeten wij er over zwijgen. Wat wij bedoelen is alleen dat, wat voor de groote menigte in gansch Europa niet geheimzinnig verborgen kon worden gehouden of gaandeweg uitgelekt is. Juist in de internationale verhoudingen en haar politiek is immers altijd veel, waarvan men kan zeggen: „ce que 1'on voit (ou sait), et ce que Ton ne voit (ou ne sait) pas."

Wat er in 1914 gebeurd is scheen het gevolg te zijn van een : toevallig feit, waarbij een lont, als 't ware ongelukkigerwijze terecht kwam in een openstaand kruitvat en een ontploffing teweegbracht, die de wereld vier jaren achtereen geteisterd heeft met haar vreeselijke, rampzalige uitwerking.

Over die „lont" zullen wij aanstonds nader spreken.

Vooraf moeten wij opmerken, dat er in vroegere jaren hoogst belangrijke gebeurtenissen plaats hadden, die voor den buitenstaander, vooral voor

Sluiten