Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316

KRIJGSVERRICHTINGEN

van dat korps, voor de Marne-verdediging vereenigd. Een vijandelijke cavalerie-divisie werd reeds des voormiddags van 8 September aan die rivier afgewezen. Aan den Petit Morin moest het ie Cavaleriekorps voor sterke Fransche cavalerie wijken en naar Chateau-Thierry, op den N. Marneoever, teruggaan.

Het ie Duitsche Leger handhaafde zich op 8 September aan de Ourcq over de geheele linie. De linker vleugel werd van Vareddes naar Gué-aTresmes — Congisv teruggebogen, de brug over de Marne bij Germiny werd vernield. De linker vleugel werd daardoor tegen omvatting beveiligd. De 5e divisie, aanvankelijk door het 7e legerkorps naar Trocy gedirigeerd, werd als reserve bij Le Plessis-Placy opgesteld.

Des voormiddags rukten Fransche troepen naar de zijde van Nanteuü-le-Hadouin op, blijkbaar om een omvatting van den Duitschen rechter vleugel te ondernemen. Aldaar werd echter geen resultaat bereikt, hoezeer de 7e divisie thans het 6e Leger versterkt had. Ook een aanval bij Etrépilly, op den rechter vleugel, mislukte. Het Duitsche front kon eerst den gen September den steun krijgen van het 9e korps en de 6e divisie van het 3e korps. Beide korpsen hadden op 7 en 8 September enorme afstanden, wel 60 K.M. per dag, af te leggen. Dank zij de uitnemende voorzorgen voor verpleging, het vervoer der ransels, rusten, enz., bleven de troepen marschvaardig en opgewekt. yi

De 5e Fransche Cavalerie-divisie, van het korps Sordet, drong 's avonds over La Ferté Milon door in den rug van de Duitsche opstelling aan de Ourcq, en slaagde er bijna in het hoofdkwartier van het ie Leger te verrassen, dat door oprukkende infanterie beveiligd motst worden.

Tot versterking van het Duitsche ie Leger kwa-

Sluiten