Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OUKCQ EN DE MARNE 317

men onverwacht nog opdagen: de brigade van het 4e reserve-korps, die te Brussel was achtergelaten en de ioe landweerbrigade, die door de étappeinspectie beschikbaar was gesteld. Deze troepen marcheerden, onder bevel van generaal1 ui» Lepel, over Rully, Ducy en Baron naar de^tijde van Nanteuil-le-Hadouin. Zij zouden zoodoende wellicht nog tijdig op de flank en in den rug der Fransche aanvalstroepen komen. Zij geraakten in gevecht bij Rozières en Droiseöé* en handhaafde* zich aldaar. Nog 2 andere bataljWs, door dieteppe-inspeetie toegezonden^ sloten zich aan bij de 6e divisie.

Bij het 2e Duitsche Leger had de 13e divisie^e* 8en September tegen alle vijandeHjkè aanvallen stand gehouden tot 's avonds, toeiïllW plaatselijke inval in de uitgebreide stelling noodzaakte den redfter vleugel terug te buigen tot MontmirailArtonges. Generaal von Bülow gelastte toén, zonder bepaalde aanleiding, dat die vleugel in den nacht van 8 op 9 September verder zou teruggaan, tot Margny-Le Thbult. Aangezien ook **t ie Cavaleriekorps naar Condé-en-Brie was teruggetrokken, verkreeg de gaping'flfeschen het ie£4i-het 2e Leger nu de zeer bedenkelijke breedte van 35 K.M.

Het centrum van het Duitsche 2e Leger kwam tegen de „marais de St. Gond" niet vooruit. Maar de rechtervleugel van het 3e LegereHSié linker van het 2e Leger behaalden vereenigd een flink succes, doordien zij den rechter vleugel van Foch's ge Leger over-FjSié*^^ op de

Maurienne-afscheidmg terugsloegen. Overigens kwam het 3e Duitsche Leger op zijn linkervleugel niet vooruiti Höezeer het krachtigen tegenstand ondervond, vertrouwde generaal von Hausen dat hij op 9 September zijn offensief naar deifcijde van Sê^zanne, ter ondereteuning van het 2e Leger, op energieke wijze zou kunnen voortzetten.

Sluiten