Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

KRIJGSVERRICHTINGEN

nes, treinen, enz., het verband niet bewaard bad kunnen blijven — een mgewikkelnbj? samengesteld vraagstuk, dat: ook ten opzichte van verpleging, mtiaitté-aanvulling, geneeskundige verzorging tot oplossing moest worden gebracht.

De aanval van den rechter vleugel, die in vollen gang was en gestadig vordering maakte, moest worden gestaakt, zoodra men zich van den vijand kon losmaken. De dorpen Boissy, Fresnoy,Vülers St. Genest waren bestormd en veroverd. De 17e divisie had den vijand bij Lévignen teruggedreven en was doorgedrongen in het Bois du Roi; de brigade von Lepel naderde over Droiselles den vijand in den rug.

De Fransche troepen van het 7e korps en van de 7e divisie van het 4e korps bleven dapper en hardnekkig weerstand bieden.

De brigade v. Lepel kreeg géén steun en geen bevelenj-zij moest daarom des avondsoteruggaan. De Franschen waren toen teruggetrokken in de lijn Silly-le-long, Chevreville, Puisieux, Etrépilly.

De Duitschers bleven voorloopig op het veroverde gevechtsveld staan, en ontruimden het eerst den volgenden morgen vroeg.

De terugtocht geschiedde overigens over het geheele front zondereenige stoornis door den vijand, naar de lijn Crépy-en-Valois, La Ferté-Milon, Neuvilly. De bedoeling was tot over de Aisne te wijken?, ji.

De 5e divisie, die van Vendrest naar Dhuisy marcheerde, deed 's avonds van 9 September, met de brigade v. Krawel en het bij Cocherel staande I^Mwaterie-korpsmog een aanval op de over de Marne oprukkende Engelschen. Hoezeer onderscheidene bruggen over de Marne niet vernield waren — de brug bij La Ferté-sous-Jouarre was wel onbruikbaar gemaakt — kon generaal von Krawel toch

Sluiten