is toegevoegd aan uw favorieten.

Haar bekentenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

hcrfstweemoed rond. En icdércn dag viel de schemer vroeger en zaten tante Annette en Nancy in de sombere zitkamer bij elkander. Tante Josiene was overleden. Op een nacht na een hevige benauwdheid was er voor goed een einde aan haar lijden gekomen. Zij had het nichtje een lijfrente vermaakt, benevens eenige gouden en juweelen sieraden en Nancy had moeten beloven, tante Annette niet alleen te laten... Zij had die belofte gedaan, onder den invloed van de treurigheid van het sterfbed, maar het gaf haar, wanneer zij er aan dacht, een drukkend en angstig gevoel, 'n gevoel, alsof zij een zwaar offer had gebracht.

In de stille eentonigheid van de volkomen aan elkander gelijkende dagen, zaten de beide vrouwen bij elkander. Om half vier schonk Nancy de thee in en staarde daarbij soms weemoedig naar de ledige plaats van tante Josiene of tuurde naar het theeblad, alsof zij vergeten had... tantes kopje aan te reiken; dan plotseling schudde ze haar donker hoofd en vond haar verstrooidheid dwaas. Tante Annette had het druk gehad om met den ouden notaris de zaken te regelen; het kostte haar soms moeite, om de vreemde schikkingen van haar zusters testament op te volgen. Zoo had haar zuster een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor het stichten van een hofje, het „Josiene-hofje" waar plaats zou zijn voor twintig dames uit goeden stand, maar die 't financieel slecht hadden. Dat kostte heel wat hoofdbrekens. Nancy was doodsbenauwd, dat zij daar soms heen moest om de huishouding bij de twintig ongefortuneerde dames te regelen. Als ze dat van mij eischen, vlucht ik naar Amerika, dacht ze vastbesloten. En als ze daar zat in die stille kamer en werkte aan Kerstmisgoed voor de kinderen van Annettes Zondagsschool, dan had zij soms een bijna onweerstaanbaren lust om op te vliegen en op staarfden voet weg te gaan, en een ander vroolijker bestaan te yoeken. Zij werd hier een kuizenaarster; er was iets eenzaams gekomen, dat om haar stil figuurtje heenzweefde, haar iets aparts gaf. Ze had een zekere schuwheid gekregen.