is toegevoegd aan uw favorieten.

Haar bekentenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

tergelaten. Hoe vreemd was haar de gedachte, dat zij hier wonen zou... in dit oude huis als meesteres zou wonen.

Ze wilde afleiding zoeken, zich nuttig maken op maatschappelijk gebied. Haar jonge leven moest frissche en nieuwe indrukken ontvangen; te lang reeds was haar jeugd in eenzaamheid en saaiheid voorbijgegaan; nu kón ze van het leven maken, wat ze wilde. Dankbaar was ze de tantes, dat ze haar in staat hadden gesteld om veel goed te doen. Maar ze wilde niet op Boschhove blijven. Ze zou het laten inrichten tot een verblijf voor arme. zwakke kinderen, onder leiding van goede verpleegsters en dan zelf naar Amsterdam gaan en daar voorloopig op kamers wonen. Des zomers kon ze dan een tijd op Boschhove doorbrengen. Ze hield van kinderen en vond het heerlijk om die bleeke, zwakke stumpers wat zonneschijn in hun leven te brengen. Jonkheer Heelst van Herkema, die niet philantropisch was aangelegd, vond Nancy's plan in één woord, krankzinnig. Ze zou ondank oogsten; dat zou ze ondemnden; 't was bespottelijk!... en in groot ongenoegen gingen ze van elkander. Maar zij zette haar plan door. Met den ouden notaris besprak zij alles en toen het najaar met zijn gure dagen kwam. verliet zij het dorp en trok zij naar Amsterdam, waar zij eerst eenige dagen bij haar oude vriendin Lien logeerde, totdat zij kamers had gevonden. Ze vond Lien veranderd, ze had iets zenuwachtig over zich gekregen, iets gejaagds en was heelemaal de oude, vroolijke Den niet meer.

Ze sprak nooit over Charles Borghaave en Nans begreep niet de donkere ellende, waarin Lien verkeerde. De verhouding tusschen Charles en haar bestond nog. Soms zagen ze elkaar in geen weken; dan waren er scènes tusschen hen voorgevallen, totdat Charles haar weer schreef, want hoe wispelturig hij ook was, tóch hield hij van haar. Nu hadden ze elkaar weer in geen drie weken gesproken, totdat Charles haar geschreven had, dat zij maar niet zoo koppig moest zijn. hij was wat driftig uitgevallen en had kop-zorgen.