is toegevoegd aan uw favorieten.

Atjehsche guerilla schetsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

onder de oogen der ambtenaren van het gouvernement. Het nuttelooze van zijn verzet had hij voorloopig wel ingezien, maar, hopende op betere tijden, was een verblijf in de rimboe toch nog verre te verkiezen boven dat van de vele afvalligen, die hiernamaals daarvoor dan ook zeker zouden worden gestraft.

Eerst had hij onder geen voorwaarde gewild, dat zijne nog jonge vrouw hem zou volgen. Dochter van een der eerste grooten van het land, was zij niet voor zulk een leven in de wieg gelegd, maar ook juist die eigenschap had hem haren onverzettelijken wil getoond, die, ondanks de spoedig stuk geloopen voeten, het ongewone van het slapen in weer en wind, het vermoeiende werk van rijststampen, houthakken en eten koken, hem steeds moed was blijven inspreken en hem kracht gegeven had, om tegen alle ontberingen in het leven vol te houden.

Op een nacht was ook bij deze schuilplaats eene patrouille der Compenie gekomen. Doodelijk verschrikt door de plotselinge nadering in hun slaap, waren zij naar alle kanten uiteen gestoven. Onder het vluchten had zij een schot uit een der karabijnen door het been gekregen, waardoor zij hulpeloos was neergevallen maar met de klewang in de vuist, had zij zich nog met alle macht verzet tegen de nadering der soldaten, die echter, overmachtig, haar eindelijk overmeesterden en naar het bivak gebracht hadden. Wat er van haar man en hare lotgenooten geworden was, wist zij niet en zij hoorde nu pas, dat haar man indertijd ongedeerd