Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

HEIDENSCHE OFFERPLAATSEN.

aan oude herkomsten verbonden weten, die zonder I namen allicht vpor immer verloren zou zijn geraakt. I

Daar staat even buiten het dorp de Kroezeboom, een machtige eik met een bladerkroon van wel 70 Meter I in omtrek. Ook Vorden heeft zijn Kroezeboom. Wellicht, dat het gekerstende „kruisboomen" zijn, voor I welk vermoeden ook de oude gewoonte pleit om in Ruurlo bij een begrafenis de torenklok te luiden, zoodra het lijk op weg naar het nabijgelegen kerkhof dezen boom was genaderd. Vandaar de raadselachtige volks- ; benaming van „de Luubusse". „Den Olden God", thans I overgedragen op een boerenerf, wekt met de Zonnebelt, de Menkhorst en het Menkvelt gedachten op ; aan heidensche offerplaatsen, waar Wodan, zon en maan offers werden gebracht. De Kattenberg onder : Ruurlo, de Kattenkolk bij Barchem en het Kattingsveld met Groot- en Klein Brandenbo(e)rg in de naaste omgeving versterken de oudheidkundigen in hun theorieën over het bewoond zijn dezer streken door heidensche stammen, die echter slechts weinige urnen tot heden aan ijverige archeologen ter bestudeering 1 hebben nagelaten. En problematisch zal het wel altijd I blijven, of „Katten" hier betrekking heeft op den bekenden volksstam dan wel op de aan godin Freya ') gewijde en wellicht hier geofferde Felis domestica.

Men ziet het, stof genoeg voor een gesprek, dat u den weg door de open en zonnige bouwlanden zal bekorten.

') Over kattenoffers leze men mijn boek Bloemen I, pag. 87 e. v., als No. 5 der photo-uitgaven, verschenen in de Meulenhoff-editie.

Sluiten