is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlijke bouwkunde, houtverbindingen en steenverbanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

IAA&.1. flÊüOo. 1AA63. fKdQg konnen-Wen herhaald. Hef

aantal drieklezoren in de koppen-lagen is nier nooit meer dan vier (zie Fig. 10a en b.).

Een pijler van een oneven aantal koppen (Fig- 1 0c en d.) in zuiver verband uitgevoerd geeft moeilijkheden. Uit de gegeven lagen 1 en 2 blijkt het samenvallen van een voeg, die in afmeting toeneemt, naarmate de pijler een grootere doorsnede verkrijgt, (dik geteekend). Dit is te ontloopen, indien het verband voor laag 2 wordt uitgevoerd, als in Fig. 10c is aangegeven. Bij beschouwing blijkt echter de gelijkheid van deze laag met Fig. 9b (laag 2.), zoodat het volgende is vast te stellen: pijlers Van een oneven aantal koppen, vierkant of rechthoekig, zijn alleen in pijlerverband uit te Voeren.

Het bovenstaande is alleen van toepassing wanneer de uitvoering plaats heeftin staandof kruisverband. Bovendien zal blijken dat het staand verband alleen kan worden doorgevoerd in pijlers, waarvan de afmetingen overeenkomen met een oneven aantal koppen, te beginnen met vijf.

ai] ae uitvoering m kruisverband komen alle kopmaten — grooter dan vijf — in aanmerking.

Is het te bedoeling den pijler in Vlaamsch verband uit te voeren, dan zijn — evenals bij de vroeger genoemde muurdammen — drie gevallen te onderscheiden.

I. Voor vierkante pijlers 5, 8, 11, 14 koppen enz., telkens met drie koppen opklimmend. Voor rechthoekige pijlers bijv. 5X8. 5X11, 5X 14, 8X 11, 8X 14 koppen enz.

IWAr^-IOOPtNütrtllft B&W-DE-ANDEDt-DCn-

ïsisr